United Digitals to projekt, który ma na celu wspomaganie firm z obszaru farmacji i opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia strategii oraz innowacyjnych rozwiązań cyfrowych adresując potrzeby, priorytety i preferencje naszych klientów.

Projekt bazuje na doświadczeniu i kompetencjach 4 firm. Firma Berrylife wspiera projekt w zakresie techniki multimedialnej, obsługi konferencyjnej, budowy oraz obsługi stoisk targowych. Berrylife Studio w zakresie animacji VR, animacji 3d, animacji 2d, aplikacji wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości, produkcji kontentu wykorzystywanego przy okazji targów i konferencji. Firma Animativ jest odpowiedzialna za tworzenia nowoczesnych stron i aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych. Idea Adam Jurgilewicz to agencja kreatywna, specjalizująca się w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w obszarze medycznym, odpowiedzialna za consulting i budowanie strategii medyczno-marketingowej, tworzenie contentu oraz szkolenia dla firm farmaceutycznych.
Pracujemy dla wielu lokalnych i globalnych brandów farmaceutycznych, medycznych i kosmetycznych zapewniając im kompleksowe wsparcie merytoryczne i technologiczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pełni rozumiemy i stosujemy wszelkie zasady, ograniczenia i wymogi wynikające z regulacji prawnych rynku farmaceutycznego i wewnętrznych procedur naszych klientów.

Realizujemy zarówno całościowe projekty w postaci programów wsparcia pacjentów, edukacji medycznej i wirtualnej komunikacji, jak też pojedyncze narzędzia uzupełniające już istniejące projekty.

W zakresie wystawiennictwa:

Nasze szyte na miarę rozwiązania mogą być wykorzystywane indywidualnie przez pacjentów, lekarzy i reprezentantów firm medycznych, wspomagać interakcje między nimi w codziennej praktyce jak też podczas sympozjów i konferencji naukowych.

W celu przybliżenia zakresu naszej potencjalnej współpracy proponujemy spotkanie - bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu: lukasz.szoka@united-digitals.com